Лукойл България
Енсис ООД,гр. София

   Настоящата референция се издава на “ Ами Стар ” ООД, гр. Русе като положителна оценка за цялостната ни съвместна дейност. Фирмата е специализирана в разработката на софтуери и производство на електронни броячи за отчитане количеството нефтопродукти. За времето на нашето сътрудничество “ Ами Стар ” ООД е изпълнявала коректно своите задължения относно поръчки за доставка и монтаж на електронно оборудване за отчитане на количество горива за автоцистерни, петролни бази и данъчни складове.    

  

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84