Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 35
Електронен брояч

Електронният брояч тип AMS 502 е разработен за отчитане на количество нефтопродукти: бензини, дизелово гориво, газообразни въглеводороди ( напр. пропан – бутан ), корабно и самолетно гориво, гориво за отопление, смазочни масла. Успешно са преминати изпитвания на взривозащита в акредитирана лаборатория пометод на изпитване  БДС IEC 79-0 + A1 + A2, BDS 7842-83 и е присвоена степен на взривозащита Ex.q.IIB.T5. AMS 502 работи безотказно при  температури от - 35℃ до + 80℃, относителна влажност на въздуха до 95%, вибрации с честота от 10 до 50 Hz и амплитуда до 1 мм. Паметта е енергонезависима. Монтира се към обемен разходомер посредством електроннo – механичен енкодер и регистрира преминалото количество гориво през него. Вграден е микропроцесор за измерване на реални литри и корекцията им при 15℃ по таблици API 54 B / D и AFTM  - IP 54 ( коригиращ фактор VCF ), базирани на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS. Предназначен е за работа на автоцистерни и петролни танкери – стационарни и мобилни с възможност за работа с принтер посредством комуникация RS 485. Има изход Modbus 485 за предаване на данни в реално време чрез GPS към НАП, Агенция Митници, сървър, РС или телефон. Това прави AMS 502 успешно приложим и в управлението на петролни бази, както и инжекторни системи за маркиране на горива. 


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 58
Терминал за управление

Терминалът е електронно устройство, с което се  управлява работата на електронния брояч AMS 502. Чрез него се задават параметри и настройки. Основни функции са въвеждане плътност на гориво, избор на продукт, отпечатване на документ – товарителница или справка за период. Работен език: български, гръцки, сръбски, английски.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 35
Принтер

Връзката между електронен брояч AMS 502 и принтера се осъществява чрез интерфейс RS 485 по двупроводна линия. При прекъсване на тази връзка се преминава в автономен режим на работа, а данните за източеното горивосе съхраняват в сумарния брояч на AMS 502. При  възстановяване  на  връзката  електронен брояч – принтер, данните  постъпват  в паметта на електронния брояч. След приключване на всяко разтоварване следва разпечатка от принтер – оригинал и копие. Справка за разтоварвания може да се разпечата по зададен период – от дата до дата или по пореден номер от разтоварване – до 256 бр. разтоварвания назад.

СКИД - подвижна измервателна система

СКИД - подвижна измервателна система е предназначена за отчитане на количества горива. Състои се от елекронна система тип AMS 502, обемен разходомер /нисък или висок дебит/, помпа и мотор, гъвкава връзка с филтър, маркуч с пистолет. Корпусът е изграден от алуминиеви профили. Теглото на конструкция с нискодебитен разходомер /50-60 l/min/ е 30 – 35 кг. 

 


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 35
Термосонда Pt100

Към Брояча има вградена температурна сонда, с която се следи температурата на вида гориво в цистерната по време на разтоварване. Термосондата има връзка с процесора на електронния брояч, който от своя страна пресмята количеството на източеното гориво в зависимост от неговата температура съгл. обемен коригиращ фактор ( VCF ).


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 58
Електронно – механичен енкодер ( пулсер )

Електронно – механичният енкодер ( пулсер ) осигурява правилната работа на електронния брояч. Той преобразува въртеливото движение от оста на разходомера в две електрически поредици от импулси, дефазирани на 90º, които се подават към електронния брояч.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/ami-star.com/products.php on line 35
Инжекторна система за блендинг и оцветяване

Инжекторът е дозиращо устройство, чиято функция е да шприцва точно определено количество маркираща боя ( пигмент ) в течности, различни от вода, за да ги оцвети.

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, енергийни продукти, предназначени за употреба като гориво за отопление или корабно гориво, са с намалена акцизна ставка. Тези енергийни продукти се маркират, т.е. оцветяват се в определен цвят – син или червен, в зависимост от предназначението им за употреба.

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84