Индивидуални решения

Развойната дейност по софтуер и хардуер, както и производството на ЕС AMS 502 са изцяло базирани в РБългария. Това дава възможност да се разработват и добавят допълнителни модули, които да удовлетворят специфичните изисквания на отделни клиети. ЕС AMS 502 е многопроцесорна система, изградена от  16 – битов процесор, контролна логика, контрол и защита на данните, която осигурява качествено измерване и стабилна работа в съответствие със съвременните изисквания на Клиента. Софтуерният пакет е достатъчно мощен, за да осигури всички потребителски варианти. 

Управление на петролна база
Петролна база с изградена Инжекторна система за маркиране на горива
Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84