Електронен брояч

Електронният брояч тип AMS 502 е разработен за отчитане на количество нефтопродукти: бензини, дизелово гориво, газообразни въглеводороди ( напр. пропан – бутан ), корабно и самолетно гориво, гориво за отопление, смазочни масла.

Термосонда Pt100

Към AMS 502 има вградена температурна сонда, с която се следи температурата на вида гориво в цистерната по време на разтоварване. Свързана е с процесора на електронния брояч, който пресмята количеството на източеното гориво в зависимост от неговата температура съгл. обемен коригиращ фактор ( VCF ).

Терминал за управление

Терминалът е електронно устройство, с което се управлява работата на електронния брояч AMS 502. Чрез него се задават параметри и настройки. Работен език: български, гръцки, сръбски, английски.

Принтер

Връзката между електронен брояч AMS 502 и принтер се осъществява чрез интерфейс RS 485 по двупроводна линия. След приключване на всяко разтоварване на гориво следва разпечатка от принтер – оригинал и копие.

Разходомери

Ел. брояч AMS 502 работи с широка гама обемни разходомери – SENING GmbH, SMITH METER (FMS), GRUPPO ISOIL S.p.A ( ISOIL IMPIANTI ), LIQUID CONTROLS, IDEX CORPORATION ( S.A.M.P.I. ), SATAM, WENNSTROM, ALFONS HAAR, PERNIN, BOPP & REUTHER, SIEMENS, TOKHEIM, GRW – WEB Teltov, ADAST, Avery – Hardoll, Ливенское АООТ “Промприбор”

Електронно - механичен енкодер (пулсер)

Електронно – механичният енкодер ( пулсер ) осигурява правилната работа на електронния брояч. Той преобразува въртеливото движение от оста на разходомера в две електрически поредици от импулси, дефазирани на 90º, които се подават към електронния брояч.

Електронен брояч
Електронен брояч

Електронният брояч тип AMS 502 е разработен за отчитане на количество нефтопродукти: бензини, дизелово гориво, газообразни въглеводороди ( напр. пропан – бутан ), корабно и самолетно гориво, гориво за отопление, смазочни масла.

Термосонда Pt100
Термосонда Pt100

Към AMS 502 има вградена температурна сонда, с която се следи температурата на вида гориво в цистерната по време на разтоварване. Свързана е с процесора на електронния брояч, който пресмята количеството на източеното гориво в зависимост от неговата температура съгл. обемен коригиращ фактор ( VCF ).

Терминал за управление
Терминал за управление

Терминалът е електронно устройство, с което се управлява работата на електронния брояч AMS 502. Чрез него се задават параметри и настройки. Работен език: български, гръцки, сръбски, английски.

Принтер
Принтер

Връзката между електронен брояч AMS 502 и принтер се осъществява чрез интерфейс RS 485 по двупроводна линия. След приключване на всяко разтоварване на гориво следва разпечатка от принтер – оригинал и копие.

Разходомери

Ел. брояч AMS 502 работи с широка гама обемни разходомери – SENING GmbH, SMITH METER (FMS), GRUPPO ISOIL S.p.A ( ISOIL IMPIANTI ), LIQUID CONTROLS, IDEX CORPORATION ( S.A.M.P.I. ), SATAM, WENNSTROM, ALFONS HAAR, PERNIN, BOPP & REUTHER, SIEMENS, TOKHEIM, GRW – WEB Teltov, ADAST, Avery – Hardoll, Ливенское АООТ “Промприбор”

Електронно - механичен енкодер (пулсер)
Електронно - механичен енкодер (пулсер))

Електронно – механичният енкодер ( пулсер ) осигурява правилната работа на електронния брояч. Той преобразува въртеливото движение от оста на разходомера в две електрически поредици от импулси, дефазирани на 90º, които се подават към електронния брояч.

Услуги

ЕС AMS 502 е многопроцесорна система, изградена от  16 – битов процесор, контролна логика, контрол и защита на данните, която осигурява качествено измерване и стабилна работа в съответствие със съвременните изисквания на Клиента. Софтуерният пакет е достатъчно мощен, за да осигури всички потребителски варианти. Развойната дейност по софтуер и хардуер, както и производството на ЕС AMS 502 са изцяло базирани в РБългария. Това дава възможност да се разработват и добавят допълнителни модули, които да удовлетворят специфичните изисквания на отделни клиети.

За нас

“Ами Стар” ООД е създадена през 2003 г. Предмет на дейност е автоматизация и електронизация на производствени процеси. Ами Стар има дългогодишен опит в изграждането на системи за термо и влагоконтрол, оборудване с електроника и механика на бензиномерни колонки. Всеки продукт, който е пуснат в експлоатация, е проектиран и произведен от специалистите, работещи във фирмата...

Сертификати

“Ами Стар” ООД е първият производител в България на електронна система за отчитане количествата на течности различни от вода ( ЕС AMS 502 ). ЕС AMS 502 работи с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок, тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа със следните типове разходомери:

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84