ЕСФП Oil Sys Mobile с Adast 403.xxxx/x

OilSysMobile с обемен разходомер Adast тип 403.xxxx/x

Електронен брояч AMS 502 работи успешно с фискална система за отчитане на оборотите от продажби на течни горива ЕСФП ОЙЛ СИС МОБАЙЛ.  ЕСФП OilSysMobile е подходяща както за монтаж в кабина на автоцистерна и транспортни средстава за горива, така и за стационарни обекти.

Сертификати

“Ами Стар” ООД е първият производител в България на електронна система за отчитане количествата на течности различни от вода ( ЕС AMS 502 ). ЕС AMS 502 работи с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок, тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа със следните типове разходомери:

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84