свидетелство за калибриране на разходомери за светли горива

Ами Стар ООД разполага със сертифицирани еталони за калибровка на разходомери за светли горива – бензини, дизелово гориво, корабно и самолетно гориво, гориво за отопление, смазочни масла. Уредите са мобилни, което позволява измерванията да се извършат в база, удобна за клиента. 

Сертификати

“Ами Стар” ООД е първият производител в България на електронна система за отчитане количествата на течности различни от вода ( ЕС AMS 502 ). ЕС AMS 502 работи с корекция на обема при 15ºС в зависимост от относителното тегло при 15ºС ( таблица B 54, API – American Petroleum Institute, базирана на данни от американското национално бюро по стандарти USNBS, стандарти: ASTM D 1250 – 80, API 2540 и IP 200 ). ЕС AMS 502 отговаря на всички приети наредби и стандарти, действащи на територията на Р България. Издадени са Удостоверения за одобрен тип средство за измерване с електронен блок, тип AMS 502 от Български Институт по Метрология за работа със следните типове разходомери:

Свържете се с нас
Адрес
АмиСтар
Русе 7000, България
бул. “Цар Освободител” №84